tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:

1 definition by ballsacinthemouthh

 
1.
telling of the truth
im really good at truthing!!
viết bởi ballsacinthemouthh 02 Tháng năm, 2011