tìm từ bất kỳ, như là bae:

1 definition by barnz944

 
1.
When you lead someone on via text message.
Sal: what are you saying to him?!
Rachel: i'm tease texting him and saying that i want him to drill my vag hahaha
Sal: lmao you're bad
viết bởi barnz944 17 Tháng tám, 2009