tìm từ bất kỳ, như là tribbing:

1 definition by becty

 
1.
A Retort is when you:
1. Fart
2. Suck your fart back up
3. And Fart again
Luke stop retorting!!
viết bởi becty 04 Tháng sáu, 2011