tìm từ bất kỳ, như là tribbing:

1 definition by bella007

 
1.
Somebody with blonde hair and green eyes.
Yes I'm a kabooba, I got it from my grandmother... she's a kabooba too.
viết bởi bella007 05 Tháng chín, 2010