tìm từ bất kỳ, như là sex:

1 definition by ben judson

 
1.
it's a bra that a man wears cuz he's got man-boobies
george's dad on seinfield
viết bởi ben judson 26 Tháng tư, 2004