tìm từ bất kỳ, như là bukkake:

1 definition by ben patrick

 
1.
lop-sided
ben- Did you see shelby's eyes?
Patrick- Yeah, they're really wonky.
stupid
viết bởi ben patrick 13 Tháng một, 2009