tìm từ bất kỳ, như là ethered:

1 definition by benjamin willson

 
1.
slap some one on the back of the neck
i well gussed tommy

LOLZ
viết bởi benjamin willson 10 Tháng mười, 2008