tìm từ bất kỳ, như là thot:

1 definition by benuk

 
1.
Your Penis.. A quote from Borat film "Please,Touch my crum"
Borat "Touch my crum..Please, I'll touch your's"
viết bởi benuk 08 Tháng mười một, 2006