tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:

1 definition by biberr

 
1.
the act of being naked
I'm nakey, You're nakey, He/Shes nakey

*INSERT SCREEN NAME HERE*: i think everyone says nakey. i love it
*INSERT SCREEN NAME HERE*: its like part of the english language
viết bởi biberr 23 Tháng sáu, 2004