tìm từ bất kỳ, như là donkey punch:

2 definitions by big mummy

 
1.
In cantonese means "Dick"
moe sing yat khau kuku
Don't always play your dick
viết bởi big mummy 17 Tháng mười, 2003
48 39
 
2.
words to represent the thing that worse, look like a cock.
tew! that sucker block my way! he like a lan jiau.

viết bởi big mummy 17 Tháng mười, 2003
4 8