tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:

1 definition by bigd***101

 
1.
bog
bunch of giggles.
emily: i just tripped
bill: BOG
viết bởi bigd***101 26 Tháng bảy, 2010