tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:

1 definition by bigdog1002

 
1.
To leave
Man I can't sit here with you dudes all day.. I'm bout to move somethin'
viết bởi bigdog1002 12 Tháng bảy, 2011