tìm từ bất kỳ, như là tribbing:

1 definition by bighill

 
1.
short for condomz, see condom
yo, hook some domz dawg, my girlfriend is coming over tonight
viết bởi bighill 04 Tháng chín, 2005