13 definitions by billybillyohbilly

Top Definition
I don't even know, NOT EVEN LYING.
"RIGHT, GET ON THE BUS, NOT EVEN LYING."
viết bởi billybillyohbilly 21 Tháng tám, 2009
A shortened term for the word SAUSAGES. Coined by Samantha Whitham
"What shall I have for dinner tonight?"
"Sossy's!"
viết bởi billybillyohbilly 20 Tháng một, 2008
A shortened word for the supermarket MORRISONS
Goin' ta morri'z!!!

Bin ta morri'z!!!
viết bởi billybillyohbilly 17 Tháng một, 2008
1.) A shortened term for FISH FINGERS
2.) A shortened term for Finglands Buses
"What shall I have for tea tonight?"
"Fingys!"

"What bus is this?"
"A fingys one."
viết bởi billybillyohbilly 20 Tháng một, 2008
A NOOGA is and can be an indescribable object in Gunter's bedroom.
"The dog was barking this morning. It was doing ma NOOGA in."
viết bởi billybillyohbilly 11 Tháng chín, 2008
If something is well good, its sick 'ed mate
"We're going to the cinema tonight!"
"Sick 'ed mate!"
viết bởi billybillyohbilly 19 Tháng một, 2008
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×