13 definitions by billybillyohbilly

Top Definition
I don't even know, NOT EVEN LYING.
"RIGHT, GET ON THE BUS, NOT EVEN LYING."
#not even lying #not #even #lying #i swear
viết bởi billybillyohbilly 21 Tháng tám, 2009
A shortened term for the Magic Bus of Manchester
"Right, the majy's here!"
#majy #magy #magic bus #magic #bus #majjy
viết bởi billybillyohbilly 20 Tháng một, 2008
A shortened term for the word SAUSAGES. Coined by Samantha Whitham
"What shall I have for dinner tonight?"
"Sossy's!"
#sossys #sossy's #sossyz #sausages #saussys
viết bởi billybillyohbilly 20 Tháng một, 2008
A shortened word for the supermarket MORRISONS
Goin' ta morri'z!!!

Bin ta morri'z!!!
#morri'z #morriz #morrisons #supermarket #mozzaz
viết bởi billybillyohbilly 17 Tháng một, 2008
1.) A shortened term for FISH FINGERS
2.) A shortened term for Finglands Buses
"What shall I have for tea tonight?"
"Fingys!"

"What bus is this?"
"A fingys one."
#fingy #fingys #fingy's #finglands #fish fingers
viết bởi billybillyohbilly 20 Tháng một, 2008
A NOOGA is and can be an indescribable object in Gunter's bedroom.
"The dog was barking this morning. It was doing ma NOOGA in."
#nooga #noogah #nuggah #nuhgah #nog
viết bởi billybillyohbilly 11 Tháng chín, 2008
If something is well good, its sick 'ed mate
"We're going to the cinema tonight!"
"Sick 'ed mate!"
#sick ed #sick #ed #sick head #mate #sick'ed
viết bởi billybillyohbilly 19 Tháng một, 2008
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×