tìm từ bất kỳ, như là spook:

1 definition by blacksheep123

 
1.
A place where ignorance and racism run rampant. A closed minded rednecks paradise.
Holy shit you're racist. When did you graduate wyotech?
viết bởi blacksheep123 30 Tháng tám, 2010