11 definitions by blah blah blah

Top Definition
to life
like at a bar/bat mitzvah u wuld have a toast and say "L'chaim!"
viết bởi blah BLAH blah 07 Tháng sáu, 2003
congratulations
at a bar/bat mitzvah u wuld say congratulations to the person being bAR/BAT mitzvahed "Mazel tov!"
viết bởi blah BLAH blah 07 Tháng sáu, 2003
one who is Filipino but acts/walks/talks as one who is black!
viết bởi blah blah blah 31 Tháng tám, 2003
got 2 go to the bathroom
does that need an explanation?
viết bởi blah blah blah 28 Tháng một, 2003
a whales pussy
a dork goes in a dude
viết bởi blah blah blah 12 Tháng ba, 2004
tess... ...collin... ....eeeerrreccctttttiiiooonnn.. ..aka.. ..boner..... .haha........jk...
8-----D~~~ jkjk this is only a joke ahah
viết bởi blah blah blah 22 Tháng một, 2005
abreviation for mary francis
hey mo fo
viết bởi blah blah blah 15 Tháng hai, 2004
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×