tìm từ bất kỳ, như là spook:

1 definition by blahblahblah123

 
1.
met
slang word for french kissing
i met him around the back of the shop yesterday
viết bởi blahblahblah123 24 Tháng sáu, 2005