tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:

1 definition by blahbu

 
1.
An annoying noise that people make when they want food.
*Sherly opens bag of crisps*

Friend: Nomnom?
viết bởi blahbu 28 Tháng hai, 2011