tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:

1 definition by bluenova

 
1.
A woman's lunch bag that looks like a purse. A combination of "lunch" and "purse."
Erin's lurse is big enough to hold 2 footlongs from Subway.
viết bởi bluenova 26 Tháng mười, 2009