tìm từ bất kỳ, như là sex:

1 definition by bookittty

 
1.
what you call your bestfriend
in replace of their name
heyy bookitty!!
Bookitty, what are you doing?
viết bởi bookittty 16 Tháng chín, 2007