tìm từ bất kỳ, như là ethered:

1 definition by boss motha faka

 
1.
some trick bitch
kyler is a Sha nae nae
viết bởi boss motha faka 13 Tháng năm, 2009