tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:

1 definition by bpi

 
1.
A factoid posted on Twitter.
"Here's a new twitbit about global warming."
viết bởi bpi 14 Tháng năm, 2009