tìm từ bất kỳ, như là spook:

1 definition by brandimariee6

 
1.
Oprah's ass hole
And her Gary too.
viết bởi brandimariee6 25 Tháng bảy, 2011