2 definitions by brandoV

Top Definition
A sore, rash, contusion, abrasion, scab, or other blemish caused from sexual contact.

also:

A jerk; a fool.

alternate spellings: fuck sore, fuck-sore, fuckosaurus
The guy with the jester hat is such a rotten fucksore.
viết bởi brandoV 24 Tháng ba, 2009
Literally a "shit kiosk."

A receptacle for human feces; a toilet, can, commode, head, john, latrine, lavatory, outhouse, potty, privy, restroom, throne, etc.
Argh, I gotta drop a deuce... where's the nearest shiot kiosk?
viết bởi brandoV 24 Tháng ba, 2009
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×