2 definitions by brandoV

Top Definition
A sore, rash, contusion, abrasion, scab, or other blemish caused from sexual contact.

also:

A jerk; a fool.

alternate spellings: fuck sore, fuck-sore, fuckosaurus
The guy with the jester hat is such a rotten fucksore.
#jerk #fool #rash #fuck sore #fucksaur #fucksores
viết bởi brandoV 24 Tháng ba, 2009
Literally a "shit kiosk."

A receptacle for human feces; a toilet, can, commode, head, john, latrine, lavatory, outhouse, potty, privy, restroom, throne, etc.
Argh, I gotta drop a deuce... where's the nearest shiot kiosk?
#shit #kiosk #shit kiosk #toilet #shite kiosk #commode
viết bởi brandoV 24 Tháng ba, 2009
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×