tìm từ bất kỳ, như là thot:

1 definition by braziliandude

 
1.
Means pussy, cunt, vagina...
"look at that grrl. she has a real nice beatle hood between her legs."
viết bởi braziliandude 05 Tháng tám, 2008