tìm từ bất kỳ, như là darude - sandstorm:

1 definition by brettman3363

 
1.
the word used to make an amazing sentence.
viết bởi brettman3363 31 Tháng bảy, 2006