tìm từ bất kỳ, như là rockabilly girl:

1 definition by brettman3363

 
1.
the word used to make an amazing sentence.
hache, hache hache hache.
viết bởi brettman3363 31 Tháng bảy, 2006