tìm từ bất kỳ, như là jamflex:

1 definition by brian63304

 
1.
To fart while jogging.
Last night I had some beans and this morning during my run i had the jarts.

Man I jarted so much during that marathon.
viết bởi brian63304 08 Tháng mười hai, 2011