tìm từ bất kỳ, như là ratchet:

1 definition by brittanyish

 
1.
anyone and everyone who does anything weird or crazyish
joe: (burst out into random dance)
bob:wow joe your a creeper
viết bởi brittanyish 27 Tháng năm, 2009