tìm từ bất kỳ, như là rimming:

1 definition by bro.man

 
1.
the capitol city of a country
Bitch I will tippytie yo capitown ho!!
viết bởi bro.man 19 Tháng năm, 2003