tìm từ bất kỳ, như là ratchet:

1 definition by brochacho808

 
1.
Italy's Burrito
1: Hey bro, ever had a stromboli?
2: Nah dude what's that?
1: Bro. It's like Italy's Burrito
2: Sick.
viết bởi brochacho808 29 Tháng mười hai, 2010