tìm từ bất kỳ, như là tribbing:

1 definition by btuf

 
1.
The new YOLO. Comes from Ryan Lochte's quote, "Ball till u fall."
Pronounced: Be tough.
Guy 1: Dude I forgot to study for my final.
Guy 2: BTUF.
Guy 1: Hell ya. BTUF.
viết bởi btuf 08 Tháng tám, 2012