tìm từ bất kỳ, như là tribbing:

2 definitions by bucketball

 
1.
to get high smoking marijuana.
hey you want to go zuke after work?
viết bởi bucketball 15 Tháng tư, 2005
 
2.
acronym for made for each other
jack and jill were mfeo
viết bởi bucketball 24 Tháng tám, 2005