tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:

1 definition by bucs 76

 
1.
the act of squatting on a jar
hey tom
whats up bob

nothing just jar squatting
ohh well have some fun with that
ohh i will see ya later
see ya
viết bởi bucs 76 04 Tháng tư, 2010