tìm từ bất kỳ, như là bukkake:

1 definition by buddhamon

 
1.
fake haze
When you go to buy a bag of weed and the dealer tells you its haze but you know its not haze. Hence the word faze
viết bởi buddhamon 27 Tháng tám, 2008