13 definitions by bug

russian "hello"
prevet, droog(not drug).
"hello friend"
viết bởi BuG 02 Tháng một, 2004
its short for instant message.
do u have AIM (aol instant messenger) if u do why not I.M. me
viết bởi Bug 09 Tháng ba, 2004
Suffix attached to the name of a friend or family member.
"Check out the hat that Bobbypants is wearing!"
viết bởi Bug 14 Tháng ba, 2003
awesome first person shooter.
sof2 kicks the crap out of all the other shooters.
viết bởi BuG 01 Tháng một, 2004
A response you can say after just about anything to turn it into a sexual inuendo.
Hard to explain in writing, just try it out when you're hangin around your friends.
viết bởi Bug 26 Tháng tám, 2003
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×