tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:

1 definition by bunnygoesboom

 
1.
Opa
Dutch word for "grandpa".
I call my dutch grandfather 'Opa' because he doesn't like being called anything else.
viết bởi bunnygoesboom 22 Tháng sáu, 2005