tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:

1 definition by bunnyrape

 
1.
both lame and lazy, i.e: 99% of IRC.
<hi2u> i'm more lamazy than you!
<bye2u> no way, in the lamaziest!
viết bởi bunnyrape 11 Tháng chín, 2004