tìm từ bất kỳ, như là fleek:

2 definitions by burnout_goddess

 
1.
Something horribly morbid
Sleeping with a fat dead chick on a moped in front of your friends
viết bởi burnout_goddess 04 Tháng chín, 2003
 
2.
a unintended happening
4 cars were involved in a wreccident
viết bởi burnout_goddess 04 Tháng chín, 2003