tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:

1 definition by buttplugwhite

 
1.
a bag full of cunts
£5 for a cuntbag.....?
viết bởi buttplugwhite 03 Tháng một, 2011