tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:

1 definition by bynternet

 
1.
Filipino gay lingo which means anal intercourse
gays sometimes performs strombong though it may be unhygienic to some.
viết bởi bynternet 30 Tháng năm, 2011