tìm từ bất kỳ, như là sex:

1 definition by c-honey

 
1.
australian for "great"
groit job mate!
viết bởi c-honey 23 Tháng tư, 2009