tìm từ bất kỳ, như là thot:

1 definition by caino

 
1.
AME
Refers to someone who is an aircraft maintenance engineer.
Are you becoming an AME?
viết bởi caino 15 Tháng chín, 2007