tìm từ bất kỳ, như là spook:

1 definition by caitmw

 
1.
a very attractive , cool person.
i met a horne today. he was so cute. =]
viết bởi caitmw 26 Tháng chín, 2006