8 definitions by cake

Nonce. Child Molestor. Someone who craves the touch of a paper slit surrounded by candy floss.

"To do a Tripp" - Groom an child of the female persuasion online, before meeting up for lurid sex in a parking lot.
I can't believe my father has been a complete tripp!

Did you hear about that weird dude from high school?

Yeah man, I heard He did a tripp.
viết bởi Cake 04 Tháng ba, 2005
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×