tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:

1 definition by calichica

 
1.
What the fuck or what the freak
Jorge, Como freggan?
What the freak Jorge? Why are you bothering me?
viết bởi calichica 11 Tháng chín, 2009