tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:

3 definitions by call me dudes

 
1.
KAY
How bout, a way to say "Okay"
"CLEAN YP YOUR ROOM KAY!?" ... "kay..."
viết bởi call me dudes 17 Tháng chín, 2004
 
2.
To make dead, bring death.
"Here let me kill him..."
viết bởi call me dudes 17 Tháng chín, 2004
 
3.
eat
To beat the crap out of... to kill...
"shut up or ill eat you"
viết bởi call me dudes 17 Tháng chín, 2004