2 definitions by captain D

Top Definition
1. A person known for saying or doing things of a grimey nature.

2. An event or situation marked by high levels of griminess.
1. He stole money from his grandmama to buy weed... GRIMEFEST!

2. The club was whack, mad sausage and mad ugly girls- but I still couldn't get any! What a GRIMEfest.
viết bởi captain D 12 Tháng chín, 2006
1. A person known for saying or doing things of a grimey nature.

2. An event or situation marked by high levels of griminess.
1. He stole money from his grandmama to buy weed... GRIMEFEST!

2. The club was whack, mad sausage and mad ugly girls- but I still couldn't get any! What a GRIMEfest.
viết bởi captain D 12 Tháng chín, 2006
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×