tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:

1 definition by captain bollox

 
1.
A person who snacks on shit. A nasty individual.
That bloke is a cacksnakeral
viết bởi captain bollox 11 Tháng một, 2010