2 definitions by carcaud

Top Definition
|=)
An emoticon for a caveman.
Also seen as: "|=|" , "|=(" , "|:D" , "|:)" , "|:("
Person one: |=)

Person two: That is a caveman.
viết bởi carcaud 26 Tháng một, 2010
When a long string of texts to a friend, and replies back, only include quotes from the Hangover movie.
Stu: Man, Mr. Chow just texted me "Toodooloo, motherfuckers!". The Hangover War has started.

Alan: Classic.
viết bởi carcaud 06 Tháng hai, 2010
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×