tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:

1 definition by carlsonmandude

 
1.
Something that you love to do, but you just cannot admit that you do it.
Guy 1: "DUDE, you still watch Pokemon?"
Guy 2: "WHAT? NO! Ok, I do, its my guilty pleasure.
viết bởi carlsonmandude 22 Tháng mười hai, 2006